Menu
School logo

Lakeside Primary School

  • Search
  • Translate

Announcement Banner

Wishing everyone an enjoyable half term break - see you on June 4th!

Parents
Rhieni

dragonfly logo iconEaster Sale - Friday 12 April

Lakeside Primary Welsh Club is hosting an Easter Sale to which we would like to invite all pupils and parents.  There will be Easter gifts and cakes on sale with prices ranging from 50p to £2.50 and most of which have been hand-made by Welsh Club members and leaders.

The Sale takes place at 2.30pm on Friday 12th April – the last day of term - in Foundation Phase Hall.

We hope you can make it! 

Thank you,

Welsh Club

 

Mae Clwb Cymraeg Ysgol Gynradd Glanllyn yn cynnal Pryniant Pasg, a hoffwn wahodd disgyblion a rhieni i ymuno â ni.  Ar werth yno fe fydd rhoddion a chacennau Pasg – rhan fwyaf wedi ei gwneud gan aelodau ac arweinwyr y Clwb -  am brisiau rhwng 50c i £2.50.

Mae’r Pryniant yn digwydd am 2.30yp ar ddydd Gwener Ebrill 12fed – diwrnod ola’r tymor – yn Neuadd Cyfnod Sylfaen.

Gobeithio byddwch chi’n gallu dod!

Diolch,

Clwb Cymraeg

Motivated, Happy, Imaginative & Caring Community

Top